Proč zvolit právě mé služby?

Existuje mnoho programárotů a aplikačních vývojářů. Co mohu nabídnout já?

 1. Znalost velké škály programovacích jazyků - "Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem," a u programovacích jazyků to platí dvojnásob. Každý jazyk má své techniky programování, správné praktiky, možnosti a omezení. Já jsem pak schopen to nejlepší z každého jazyka aplikovat v projektu, který právě vyvíjím.
 2. Zkušenost s velkými a modulárními aplikacemi - mým zaměřením jsou velké distribuované a modulární aplikace. Sám vytvářím návhové vzory pro modulární aplikace. Mám zkušenost s návrhem i implementací API a to včetně spolupráce s API třetích stran.
 3. Nevyvýjím pouze webové aplikace - spousta programátorů se zaměřuje prouze na programování webů. Já však mám zkušenosti i programováním IoT systémů, desktopových aplikací i analýze dat a strojovému učení. Díky těmto zkušenostem dokáži aplikaci navrhnout tak, aby se dala lehce integrovat do jiných systémů.
 4. Nebojím se nových technologií - učení pro mě nikdy nekončí. Ať už za ním musím cestovat do Norska, Spojených států nebo se učím na internetu, stále na sobě intenzivně pracuji. Díky tomu narážím na nové technologie ještě v jejich zárodku a mohu tak narazit na řešení problému, o kterém široká programátorská veřejnost ještě ani neví.

Přečtěte si o mě nějaké další informace, nebo se podívejte níže na mé vybrané reference:

Vybrané starší projekty

www.srovnator.cz ONLINE

Firma PFP s.r.o. vznikla roku 1999 a provozuje především weby srovnator.cz a povinne‑ruceni.com. Od té doby si vybudovala dobré jméno u mnoha spokojených zákazníků a firem. Společnost se zabývá online sjenáváním pojištění, především povinného ručení a havarijního pojištění.

Během mého působení v PFP s.r.o. mám na starost mimo jiné i tyto věci:

 • Integrace aplikace s analytickými i marketingovými nástroji a vyhodnocování statistických údajů ‑ Google Tag Manager, Universal Analytics, AdWords, Facebook Remarketing atd.
 • Návrh a správa serverové a síťové struktury aplikace
 • Implementace API třetích stran i design vlastních API v rámci SOA
 • Automatizace a kvalita vývojového procesu aplikace (Contiuous integration & deployment, Quality assurance)

Programovatelné logické relé - Arduino PLR ONLINE

Arduino je miniaturní počítač s programovatelným microcontrollerem. Používá se převážně pro automatizaci miniaturních systémů, které ke své funkci nepotřebují komplexní logiku, kterou mohou nabídnout například stolní počítače.

V tomto projektu jsem použil Arduino jako programovatelné logické relé ke kombinaci vstupů z 5 relé a podle komplexní logiky reguloval vstupní napětí pro cílový přístroj. Celé schéma obvodu si můžete prohlédnout.


w4.uwcrcn.no ONLINE

w4.ruwcrn.no je interní informační portál norské školy United World College Red Cross Nordic. Portál slouží například k tvorbě rozvrhů, plánování mimoškolních aktivit a aktualizaci údajů o bývalých studentech.

Na tomto projektu jsem pracoval jako externí bezpečností analytik. Jedná o aplikaci, která uchovává velké množství údajů o svých studentech - od osobních údajů přes učitelské komentáře ke studentům po studentská středoškolská vyzvědčení. Z tohoto důvodu škola potřebovala bezpečnější web než je obvyklé.

Tento web i díky mému zásahu v době psaní této stránky dosahoval skvělých bezpečnostích hodnocení na stránkách jako SSL Labs a webcheck.me.


www.27skauti.cz ONLINE

Oddílový web 27. oddílu skautského střediska Mustang Liberec souží jako informační hub pro jeho členy. Ve své podstatě se jedná o informační systém v rámci organizace i pro širokou veřejnost.

Při vývoji tohoto webu jsem prošel celým vývojovým procesem:

 1. Seznámení se s původní aplikací (která byla původně napsána v PHP3)
 2. Analýza a seznámení se s potřebami zákazníka
 3. Implementace + redesign nové aplikace
 4. 100% pokrytí aplikace integračními testy
 5. Synchronizace dat ze staré verze do nové verze
 6. Spuštění nové aplikace a následný maintenance

Aplikace je napsaná v Nette Frameworku. Jedná se o velmi specifikou aplikaci svými potřebami. Například kalendář s událostmi, které se archivují v kronice a mají vlastní aktuality. Nebo propojení mezi internetovými uživateli a fyzickými členy organizace. Aplikace proto má velmi rozsáhlou administraci, která je i propojena s informačním systemém Junáka.


www.nudajefuc.cz LEGACY

NudaJeFuč.cz byl komunitní portál, který združoval návštěvníky hledající akce v jejich blízkosti. Návštěvník mohl buď vyhledat akci ve svém okolí, nebo novou akci přidat a tak jednoduše nalákat na svou akci nové hosty.

Tento portál byl prvním, který jsem naprogramoval v tu dobu začínajícím Nette Frameworku. Nicméně už v tu dobu jsem dokázal ocenit pokrokovost a nesrovnatelnou fukcionalitu, kterou framework nabízel v porovnání s ostatními možnostmi na trhu.

Rozsah práce a použité technologie:

 • Návrh a normalizace datového úložistě (MySQL databáze)
 • Implementace serverové aplikace (Nette + NotORM)
 • Aplikace obsahuje i jednoduchou administrační sekci (zabezpečení pomocí ACL)
 • Nakódování grafického designu (zdroje v podobě PNG souborů)
 • Implementace klientského kódu (AJAX, jQuery + jQueryUI, TinyMCE)

Rozšíření pro Nette Framework ONLINE

Aktivně přispívám do open source komunity. Jsem autorem několika rozšíření do Nette framewoku a přispívám i do frameworku samotného. Taktéž pravidelně snippety mé práce a nápadů publikuji na GitHubu.

Některé z mých pluginů:

 • Integrace Tracy nebo Nette aplikací do New Relic - Plugin se skládá ze dvou částí. Callback pro Nette aplikaci zachytává všechny dotazy na presenter a loguje je do New Relic. Logger dekorátor obaluje výchozí Tracy logger a dává možnost pomocí fitrovacích funkcí selektivně logovat chyby v aplikaci do New Relic.
 • ACL zabezpečení Nette aplikace pomocí anotací - Zabezpečí akce, render a hendle metody všech presenterů a také omezuje, kde se mohou vytvářet jaké komponenty. To vše jen pomocí anotací.

Chcete zde být také?

Není nic jednoduššího, než mi napsat.